Maak een dealerafspraak

Legal Notice

De informatie op deze website wordt “ongewijzigd” aangeboden en zonder enige garantie, expliciet of impliciet, inclusief (maar niet beperkt tot) impliciete garanties over verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of het niet schenden van de rechten van derden. Hoewel de geleverde informatie in principe correct is, kunnen er fouten of onjuistheden voorkomen. In geen enkel geval zal Adria Mobil aansprakelijk zijn tegenover wie dan ook voor specifieke, indirecte of gevolgschade met betrekking tot dit materiaal, tenzij veroorzaakt door ernstige nalatigheid of opzettelijk wangedrag.  Het doel van deze website is illustratief. De website kan foto’s tonen die elementen bevatten die niet tot de standaard uitrusting behoren of producten afbeelden die mogelijk niet in alle markten beschikbaar zijn. Producten kunnen wijzigen in technische specificatie en commerciële details en met betrekking tot specifieke regelgeving. Het wordt aanbevolen altijd contact op te nemen met uw geselecteerde Adria-dealer om alle gedetailleerde gegevens voor de aankoop op te vragen. Adria Mobil en haar dochterondernemingen en erkende distributeurs controleren regelmatig de inhoud van externe links, maar zijn niet aansprakelijk voor de inhoud hiervan. Uitsluitend de beheerders van de websites waarnaar wij een link bieden, zijn verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina’s.

Copyright
Copyright © Adria Mobil d. o. o., Novo mesto, Slovenia 2018-19. All rights reserved. Teksten, afbeeldingen, illustraties, geluidsbestanden, video’s, animatie bestanden en hun plaatsing op de Adria Mobil websites zijn aan copyright en intellectueel eigendom onderhevig. Deze objecten mogen niet gekopieerd worden voor commercieel gebruik of distributie, noch mogen ze aangepast of geplaatst worden op andere sites. Sommige Adria Mobil website kunnen afbeeldingen bevatten die vallen onder het copyright van derde partijen.

Merkrechten
Tenzij anders aangegeven, zijn alle getoonde merken op de Adria Mobil websites onderhevig aan de merkrechten van Adria Mobil. Dit geldt vooral voor de merken, modelnamen, logo’s en emblemen.

Intellectueel Eigendom
Adria Mobil heeft getracht een innovatieve en informatieve website te creëren. We hopen dat u net zo enthousiast bent over het resultaat als wij. Echter, u dient ook te begrijpen dat Adria Mobil haar Intellectueel Eigendom moet beschermen, inclusief haar patenten, merken en copyrechten. Ten gevolge daarvan kunt u op geen enkele wijze rechten ontlenen aan het materiaal dat onder Adria Mobil’s Intellectueel Eigendom valt.

Gegevensbescherming
Data bescherming en data beveiliging zijn belangrijk voor ons. Uw gegevens worden verzameld in overeenstemming met de relevante wettelijke voorwaarden. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten kunt u gevraagd worden persoonlijke gegevens te verstrekken. Het verstrekken van deze gegevens is vrijwillig. Het verwerken en gebruiken van uw gegevens voor informatiewinning, reclamedoeleinden en marktonderzoek gebeurt alleen na uw expliciete toestemming. Als u, na het geven van uw toestemming op bovenstaande zaken, ook toestemming geeft dat uw gegevens worden gebruikt door Adria Mobil, worden uw gegevens ook doorgegeven aan deze partijen. Als dat niet het geval is, worden uw gegevens niet doorgegeven aan derde partijen. U kunt uw toestemming ieder moment intrekken.

Gedetailleerde informatie is beschikbaar op het toestemmingsformulier waarop u zich kunt inschrijven voor onze marketing diensten.

Recht op informatie
Conform de wetgeving, kunt u op ieder moment en kostenloos, vragen naar informatie over hoe uw gegevens worden bewaard en welke gegevens worden bewaard met betrekking tot u persoonlijk of uw alias.

Verwijderen en corrigeren van gegevens
Op verzoek, zullen wij de gegevens die wij van u hebben direct verwijderen of corrigeren in overeenstemming met de geldende wetgeving. Neem in zo’n geval alstublieft contact met ons op via avg@adria.nl.

Gebruikersgegevens
Als u onze website bezoekt, worden uw IP adres, de website die u naar ons verwezen heeft en details over de pagina’s die u bezoekt op onze website, automatisch bewaard, samen met de datum en duur van uw bezoek, uitsluitend voor statische doeleinden. Er wordt geen enkele persoonlijke connectie gemaakt met deze data. Een statistische evaluatie van deze data wordt volledig anoniem uitgevoerd.

Gebruik van cookies
Gegevens worden verzameld en bewaard voor marketing en optimalisatie doeleinden op deze website. Hiervoor kunnen cookies gebruikt worden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal bewaard worden in het cachegeheugen van uw internet browser. Cookies helpen de internet browser opnieuw herkend te worden. Gegevens die worden verzameld worden niet gebruikt om webbezoekers persoonlijk te identificeren zonder hun toestemming en worden niet samengevoegd met de persoonlijke gegevens van de persoon waarnaar de alias verwijst. U kunt uw toestemming voor het verzamelen en bewaren van gegevens op ieder moment intrekken.

Cookies die wij gebruiken:
Name: _ga, _gid
Type: First party, persistent
Doel: onderscheiden van gebruikers en statistieken mogelijk te maken

Name: XSFR-TOKEN
Type: First party, persistent
Doel: beschermen van gebruikers voor cross-site request vervalsingsaanvallen

Name: Viewed_cookie_policy
Type: First party, persistent
Doel: identificeren van gebruikers die het cookiebeleid al hebben bekeken.

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Als u geen gebruik wilt maken van cookies kunt u uw browser instellingen aanpassen.

Adria Benelux B.V.
Buitendijks 9
3356 LX Papendrecht
info@adria.nl